Aerokartografija

point cloud

Teikiame aerokartografavimo paslaugas t.y. atliekame teritorijos rekognoskaciją, planuojame skrydžių maršrutus, vykdome aerofoto (ortofoto) vaizdų rinkimą (fotografavimą), vėliau juos kruopščiai apdorojame ir pateikiame reikalingą medžiagą užsakovui, tai gali būti: teritorijos planas, topografinė nuotrauka, iškasų/sankasų tūrių skaičiavimo rezultatai arba tiesiog taškų masyvas (point cloud).

Šiuolaikinė aerokartografija

Anksčiau kartografavimas buvo reikalingas norint fiksuoti kelius, sudaryti žemėlapius, ieškoti įvairių teritorijos pasikeitimų. Šiuo metu kartografavimas plačiai naudojamas teritorijų planavimo ir projektavimo srityje, miškininkystėje, statybų sektoriuje, kasyboje norint užfiksuoti tam tikros teritorijos matmenis, pakitimus ar surinkti kitus duomenis. Neišimtis yra ir ortofoto kūrimas. Darbams atlikti būtina samdytis specialistus, kurie žino kaip ir turi tam reikalingą įrangą.

Spalvotas taškų masyvas

Spalvotas taškų masyvas

Naudojant dronu gautas nuotraukas galima sugeneruoti „taškų debesį“. Gaunamas modelis sudarytas iš itin daug taškų, iš kurių kiekvienas savyje kaupia trimatės erdvės koordinates ir spalvos informaciją.

Toks modelis tinka atstumų, tūrių matavimams.

Ortofotografinė nuotrauka (ortofoto)

Apdorojus dronu gautas nuotraukas ir pataisius vaizdus dėl fotokameros iškraipymo, jos sujungiamos į vientisą itin tikslų modelį – ortofotografinį žemėlapį. Tokio produkto kiekvienas pikselis turi 2D geografinę informaciją (koordinates).

Naudojant tokį modelį galima tiesiogiai gauti tikslius matavimus, tokius kaip horizontalūs atstumai ir paviršiai.

Skaitmeninis žemės paviršiaus modelis (DTM, DEM)

Skaitmeninis reljefo modelis yra specialus trimatis modelis, kuriame yra vaizduojami reljefo paviršiaus aukščiai ir kiti reljefo ypatumai. Tokiame modelyje vaizduojamas tik žemės paviršius be jokių kitų pašalinių objektų (namai, medžiai ir pan.).

Toks modelis patogus analizuojant vietovės reljefo savybes, jo pokyčius.

Skaitmeninis paviršiaus modelis (DSM)

Skaitmeninis paviršiaus modelis yra trimatis virtualus modelis, kuris vaizduoja žemės paviršių su visais jo ypatumais ir detalėmis, tokiomis kaip pastatai, medžiai, keliai ir pan.

Skaitmeninis paviršiaus modelis leidžia matyti žemės paviršiaus aukščių ir nuolydžių pokyčius, kryptis, slėnius, kalnus, naudojamas ir miestų planavime, ar pokyčių stebėjime.

3D mesh

Apjungus dronu gautus modelius galima sukurti mesh modelį. Šis vizualizavimo būdas yra puikus vaizdinis vietovės modelis. 3D mesh yra naudojamas įvairiose srityse, tokių kaip animacija, žaidimų kūrimas, architektūros vizualizacija, inžinerija, medicina ir kt.

Kaip vyksta darbas

1
pirmas žingsnis

Jūsų užklausa arba skambutis.
Norėdami pateikti pirminę informaciją apie projektą
Susisiekite su mumis

2
antras žingsnis

Mes, įvertinę jūsų užklausą, pateikiame pasiūlymą

3
trečias žingsnis

Susideriname pasiūlymo sąlygas (terminus ir kainas)

4
ketvirtas žingsnis

Atvykstame ir, įvertinę realią situaciją, atliekame matavimus

5
penktas žingsnis

Apdorojame lauko matavimo duomenis ir paruošiame planus

6
šeštas žingsnis

Perduodame matavimų duomenis, jūs atsiskaitote už paslaugą