Aerokartografija

point cloud

Teikiame aerokartografavimo paslaugas t.y. atliekame teritorijos rekognoskaciją, planuojame skrydžių maršrutus, vykdome aerofoto (ortofoto) vaizdų rinkimą (fotografavimą), vėliau juos kruopščiai apdorojame ir pateikiame reikalingą medžiagą užsakovui, tai gali būti: teritorijos planas, topografinė nuotrauka, iškasų/sankasų tūrių skaičiavimo rezultatai arba tiesiog taškų masyvas (point cloud).

Šiuolaikinė aerokartografija

Anksčiau kartografavimas buvo reikalingas norint fiksuoti kelius, sudaryti žemėlapius, ieškoti įvairių teritorijos pasikeitimų. Šiuo metu kartografavimas plačiai naudojamas teritorijų planavimo ir projektavimo srityje, miškininkystėje, statybų sektoriuje, kasyboje norint užfiksuoti tam tikros teritorijos matmenis, pakitimus ar surinkti kitus duomenis. Neišimtis yra ir ortofoto kūrimas. Darbams atlikti būtina samdytis specialistus, kurie žino kaip ir turi tam reikalingą įrangą.

Kaip vyksta darbas

1
pirmas žingsnis

Jūsų užklausa arba skambutis.
Norėdami pateikti pirminę informaciją apie projektą
Susisiekite su mumis

2
antras žingsnis

Mes, įvertinę jūsų užklausą, pateikiame pasiūlymą

3
trečias žingsnis

Susideriname pasiūlymo sąlygas (terminus ir kainas)

4
ketvirtas žingsnis

Atvykstame ir, įvertinę realią situaciją, atliekame matavimus

5
penktas žingsnis

Apdorojame lauko matavimo duomenis ir paruošiame planus

6
šeštas žingsnis

Perduodame matavimų duomenis, jūs atsiskaitote už paslaugą